Project

THE FILM HOUSE

Khách hàng:

Mr HUY

Diện tích:

420m2

Vị trí:

DISTRICT 7 | SAIGON

Danh mục:

Hạng mục:

Thiết kế thi công kiến trúc - nội thất

Scroll to Top